• Contact Xiangyun Plush Toys Co. Ltd.

Xiangyun Plush Toys Co. Ltd.
 

Add: 4 Road, Longshan, Xinshen, Shenzhen, Guangdong, P. R. China.
Tel: +86-755-89583857
Fax: +86-755-89583857 
E-mail:contact@plush-dolls.com
Website: www.plush-dolls.com